Wizyta u lekarza rodzinnego- jak się przygotować?

2018-03-13
Poradnia lekarza rodzinnego to często pierwsze ogniwo złożonego procesu leczniczego. Zgodnie z ustawą obowiązującą w Polsce każda osoba bez względu na pochodzenie, stan zdrowia a także wysokość pensji ma możliwość skorzystania z konsultacji udzielanej przez lekarza rodzinnego (nazywanego również lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej). Poradnie lekarza rodzinnego zgodnie z tekstem powyżej wspomnianej ustawy mają obowiązek konsultować swoich pacjentów w godzinach od 8 do 18 każdego dnia roboczego. 

Morfologia, RTG, spirometria...


Dbanie o zdrowie jest ważne, z czym populacja ludzka zgadza się dopiero w przypadku wystąpienia nagłej choroby, która uniemożliwia np. samodzielne życie. W przypadku braku uchwytnych objawów chorobowych Polacy rzadko udają się na wizyty kontrolne. Lekarz rodzinny podobnie jak internista, czy pediatria także ma możliwość skierowania na badania profilaktyczne, a także wykonania kilku rodzajów tzw. badań dodatkowych. 

Do konsultacji z lekarzem rodzinnym w CM Ryska, warto jednak się przygotować. Poświęcenie kilku chwil przed wyjściem pozwoli na lepsze skorzystanie z wiedzy proponowanej przez lekarza. Najważniejszym zadaniem pacjenta jest przede wszystkim określenie zauważalnych u siebie objawów. Pełne zreferowanie własnego stylu życia, a także niepokojących zjawisk daje możliwość wprowadzenia odpowiednich działań profilaktycznych, a także wdrożenie leczenia, jeżeli okaże się ono konieczne.